مجتمع آموزشی تمام هوشمندسیمای فرشتگان

پيش دبستان و دبستان تمام هوشمند سيماي فرشتگان ( مدرسه مجهز به تخته های تمام هوشمند 4k می باشد )


برنامه هاي هنري، فرهنگي، علمي و پژوهشي همراه با كارگاه ها و جشنواره هاي مربوط به آثار دانش آموزان
فوق برنامه های زبان انگلیسی ، کامپیوتر ،نقاشي وطراحي ،هنرهاي دستی وتجسمي ،شعرخوانی ،رباتيك ،چرتكه ،روبيك ،فلسفه و تفکر ،تاتر ،،موسيقي ،داستان نويسي ،خوشنویسی ، مهارت های زندگی .اسكيت ،باله ، حرکات موزون و کلاس های ورزشی