پیش ثبت نام آغاز شد

پیش ثبت نام سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ مجتمع آموزشی سیمای فرشتگان آغاز گردید. 

با توجه به محدودیت ظرفیت از شما تقاضا می شود پیش ثبت نام دخترانمان را به تعویق نیندازید.

برای پیش ثبت نام از طریق سایت اقدام نمایید.